Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kluczowe dane dotyczące zatrudnienia

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej TAURON w 2017 r. wynosiło 25 020 etatów, co oznacza spadek względem zatrudnienia w 2016 r., w którym przeciętne zatrudnienie wynosiło 25 922 etaty.

G4-10

Poniższy rysunek przedstawia poziomy przeciętnego zatrudnienia w Grupie Kapitałowej TAURON, w etatach (w zaokrągleniu do pełnego etatu), w podziale na poszczególne Segmenty działalności w 2016 r. oraz w 2017 r.

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej TAURON w 2016 r. i 2017 r. (etaty)

Przeciętne zatrudnienie obejmuje spółkę Nowe Jaworzno GT, która została objęta sprawozdawczością skonsolidowaną w I półroczu 2017 r.

Zmiany poziomu przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych Segmentach działalności w 2017 r., w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w 2016 r., wynikają m.in. z realizowanych Programów Dobrowolnych Odejść w Segmentach: Dystrybucja i Wytwarzanie oraz w ramach Pozostałej działalności, jak również odejść pracowników poza Grupę Kapitałową TAURON.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON zatrudnionych było 24 835 osób. Odnotowano spadek zatrudnienia o 707 osób wobec stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r., który wynosił 25 542 osoby. Poniższy rysunek przedstawia zatrudnienie w Grupie Kapitałowej TAURON w osobach, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej TAURON na 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (osoby)

Zatrudnienie w osobach obejmuje spółkę Nowe Jaworzno GT, która została objęta sprawozdawczością skonsolidowaną w I półroczu 2017 r.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę zatrudnienia w Grupie Kapitałowej TAURON według wykształcenia na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r.

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej TAURON na 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (wykształcenie)

Poniższy rysunek przedstawia strukturę zatrudnienia w Grupie Kapitałowej TAURON według wieku na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r.

G4-LA12

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej TAURON na 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (wiek)

Poniższy rysunek przedstawia strukturę zatrudnienia w Grupie Kapitałowej TAURON według płci na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r.

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej TAURON na 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (płeć)

Liczba pracowników w podziale na wiek

Wyniki wyszukiwania: